Konsultacja neurologiczna obejmuje:

  • dokładny wywiad lekarski;
  • badanie neurologiczne;
  • w razie potrzeby neurolog skieruje na badania pomocniczne (laboratoryjne, eeg, obrazowe i inne) lub na konsultacje do innych specjalistów;
  • różnicowanie z innymi chorobami i rozpoznanie;
  • dobór leków.