Konsultacja psychiatryczna polega na:

  • zebraniu dokładnego wywiadu lekarskiego (lekarz wypytuje szczegółowo o dane medyczne, historię dotychczasowych chorób, urazy głowy, wypadki i inne wydarzenia mające wpływ na czynność układu nerwowego, pyta o różne sfery funkcjonowania i ważne wydarzenia życiowe);
  • badaniu stanu psychicznego;
  • postawieniu rozpoznania;
  • podjęcie wspólnej z pacjentem decyzji co do dalszego postępowania (leczenia farmakologicznego i/lub spotkania z psychologiem);
  • kontroli przebiegu i skuteczności prowadzonego leczenia.