Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna jest spotkaniem z psychologiem w celu omówienia trudności, z którymi zgłasza się klient. Psycholog zadaje pytania, starając się rozpoznać źródła problemu i ustalić z klientem kolejne działania. Konsultacja może dotyczyć różnych sfer życia m.in. osobistej, rodzinnej czy zawodowej oraz trudności wychowawczych.

Konsultacja psychologiczna dla rodziców dzieci

Konsultacja psychologiczna dla rodziców dzieci jest spotkaniem psychologa z rodzicem lub rodzicami, a następnie – jeżeli jest taka potrzeba- spotkaniem psychologa  z dzieckiem. W trakcie pierwszego spotkania rodzice przedstawiają problem, a psycholog podczas rozmowy zbiera informacje dotyczące rozwoju i funkcjonowania dziecka (i rodziny). Następnie psycholog dzieli się swoją wiedzą, spostrzeżeniami  i wspólnie z rodzicami stara się znaleźć najwłaściwsze dla dziecka i rodziny rozwiązanie. W swojej pracy wspieramy dzieci i ich opiekunów we wzmacnianiu relacji między nimi. Pomagamy rodzicom odkrywać potrzeby dzieci (i swoje) oraz rozumieć, co dzieje się w sytuacjach kryzysowych (może: z czego mogą wynikać sytuacje kryzysowe). Konsultacje są krótkoterminową formą pomocy.