mgr Magdalena Żeleźna

psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista terapii uzależnień

Jestem psychologiem (dyplom Uniwersytetu Wrocławskiego), specjalistą terapii uzależnień (certyfikat nr 1151 Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii). Ukończyłam czteroletnie Studium Psychoterapii Integracyjnej w Krakowie, uzyskując kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii. Stale rozwijam swoją wiedzę i umiejętności terapeutyczne. W 2018 roku rozpoczęłam naukę w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzonej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Mam pasję do szeroko pojętej współpracy i budowania relacji.

Przez 8 lat pracowałam jako psycholog, specjalista terapii uzależnień w Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień „Monar” dla dorosłych, gdzie prowadziłam terapię grupową, indywidualną oraz zajęcia psychoedukacyjne.

W ramach projektów dotyczących zdrowia psychicznego mam wieloletnie doświadczenie we współpracy z różnymi instytucjami publicznymi oraz fundacjami (prowadzenie konsultacji psychologicznych i terapii indywidualnej). Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji. Pracuję również w języku angielskim (konsultacje psychologiczne).

Zapraszam osoby dorosłe na konsultacje psychologiczne i psychoterapię indywidualną, które:

 • doświadczają kryzysu w różnych obszarach w życiu;
 • mają powtarzające się trudności w relacjach interpersonalnych (np. konflikty, izolowanie się);
 • doświadczają stanu niepokoju wewnętrznego i poczucie nieradzenia sobie z codziennością;
 • obserwują u siebie przez dłuższy okres stan zniechęcenia, niezadowolenia oraz smutku;
 • mają trudność w budowaniu trwałych, satysfakcjonujących dla siebie relacji;
 • mają poczucie niewykorzystywania swoich możliwości;
 • zauważają u siebie objawy wypalenia zawodowego;
 • potrzebują wsparcia emocjonalnego;
 • żyją z diagnozą przewlekłej choroby i doświadczają obaw w związku z tym;
 • doświadczają poczucia utraty kontroli nad używaniem środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze, leki) lub/i nad zachowaniami (np. seksualnymi, używaniem komputera, hazardem, itp.);
 • są w relacji z osobą uzależnioną obecnie lub w przeszłości i przeżywają trudności w związku z tą sytuacją.

W celu ustalenia terminu spotkania proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: +48 697441603 oraz przez adres email: zelezna.magdalena@gmail.com

mgr Hanna Dernoncourt

psycholog, psychoterapeuta systemowy w trakcie procesu certyfikacji

Jestem psychologiem. Studiowałam na Uniwersytecie Wrocławskim i w Cardiff na University of Wales Institute. Psychoterapii uczyłam się (i uczę nadal) w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, gdzie ukończyłam podstawowy i zaawansowany kurs terapii systemowej. Towarzystwo Terapii Systemowej jest atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Od 2012 r. jestem zawodowo związana z zespołem terapii rodzin w Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed” we Wrocławiu. Pracuję również z dziećmi i ich rodzicami w poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie zajmuję się diagnozą możliwości poznawczych dzieci, rozumieniem ich sfery emocjonalnej. Wspieram rodziców, by w trudnym procesie jakim jest wychowywanie  i towarzyszenie dzieciom w rozwoju, potrafili korzystać ze swoich zasobów i mogli czerpać z tego satysfakcję.

W gabinecie prywatnym prowadzę terapię rodzinną oraz indywidualną. Spotykam się z dziećmi i ich rodzicami oraz osobami dorosłymi, które znajdują się w kryzysie i chcą skorzystać z pomocy psychologa, psychoterapeuty. Pracuję również z osobami ze zdiagnozowanym zespołem stresu pourazowego. Psychoterapię prowadzę w nurcie systemowym. Jestem członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję stałej superwizji. Pracuję w języku polskim, angielskim i francuskim. Jestem mamą chłopca i dziewczynki.

Dni i godziny przyjęć ustalane są indywidualnie.

Rejestracja telefoniczna odbywa się pod numerem +48 601-997-534 lub poprzez e-mail: hanna.dernoncourt@hotmail.com

dr n.med. Małgorzata Bieszczad

specjalista w dziedzinie neurologii i psychiatrii

Jestem lekarzem z prawie 40-letnim doświadczeniem, specjalistą z dziedziny neurologii i psychiatrii osób dorosłych.

W latach 1981- 2000 byłam pracownikiem naukowym w Klinice Neurologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, pracując jednocześnie jako neurolog w Specjalistycznym Szpitalu im. Marciniaka we Wrocławiu. Mam tytuł doktora nauk medycznych. Jestem autorką publikacji naukowych.

W okresie 2000 – 2018 r. pracowałam w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu na oddziałach psychiatrycznych, sądowych oraz jako konsultujący neurolog.

Przez wiele lat pracowałam też w poradniach neurologicznych oraz jako biegły sądowy.

Mam głębokie przekonanie do całościowego patrzenia na problemy zdrowotne pacjenta, z uwzględnieniem aspektów somatycznych, neuropsychiatrycznych i psychologicznych. Łączenie neurologii i psychiatrii pozwala na leczenie osób, u których niezbędne jest korzystanie z wiedzy z obu tych dziedzin, na przykład

 • leczenie chorób wieku podeszłego cierpiących na zaburzenia neuropsychiatryczne, takie jak choroba Alzheimera i inne zespoły zaburzeń pamięci;
 • problemy psychiczne towarzyszące chorobom neurologicznym (np. u osób po przebytym udarze, w chorobie Parkinsona, w padaczce, w stwardnieniu rozsianym);
 • złożone problemy neuropsychiatryczne, np. zespoły psychosomatyczne.

Zajmuję się również interpretacją zapisów EEG, mam certyfikat z zakresu potencjałów wywołanych.

Swoją wiedzę poszerzam śledząc literaturę naukową oraz uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach.

Pracuję też w języku angielskim.

Dni i godziny przyjęć ustalane są indywidualnie. Proszę o kontakt pod numerem telefonu +48 609 809 455 oraz poprzez email: bieszczad.malgorzata@gmail.com

mgr Monika Madetko

psycholog, psychoterapeuta systemowy w trakcie procesu certyfikacji

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Obiektem mojego zainteresowania zawodowego jest terapia systemowa w kontekście pracy indywidualnej oraz pracy z parami i rodzinami. W związku z tym, ukończyłam Kursy Podstawowy i Zaawansowany Terapii Systemowej organizowane przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu. Towarzystwo to jest atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Prowadzę terapię rodzin i par w Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed” przy ul. Białowieskiej we Wrocławiu. W Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących pracuję terapeutycznie z dziećmi i młodzieżą, prowadzę konsultacje oraz przeprowadzam diagnozę psychologiczną.
Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji. Jestem członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. 
Zapraszam na spotkania w formie konsultacji psychologicznych (indywidualnych, rodzinnych, również dla rodziców z problemami wychowawczymi), diagnozy psychologicznej, psychoterapii indywidualnej, par i rodzin. Pracuję także w języku angielskim oraz w języku migowym.

W chwili obecnej przyjmuję jedynie w ramach programu Terapii Rodzin przy Centrum Neuromed. Nie prowadzę prywatnej praktyki.

Na spotkania proszę umawiać się telefonicznie pod nr 693369444 lub kontaktować się poprzez e-mail: monika.r.nowak@gmail.com