mgr Magdalena Żeleźna

psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista terapii uzależnień

Jestem psychologiem (dyplom Uniwersytetu Wrocławskiego), specjalistą psychoterapii uzależnień (certyfikat nr 1151 Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii), dyplomowanym psychoterapeutą psychodynamicznym (ukończone czteroletnie szkolenie w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej). Stale rozwijam swoją wiedzę i umiejętności terapeutyczne. Mam pasję do szeroko pojętej współpracy i budowania relacji.

Przez 8 lat pracowałam jako psycholog, specjalista terapii uzależnień w Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień „Monar” dla dorosłych, gdzie prowadziłam terapię grupową, indywidualną oraz zajęcia psychoedukacyjne.

W ramach projektów dotyczących zdrowia psychicznego mam wieloletnie doświadczenie we współpracy z różnymi instytucjami publicznymi oraz fundacjami (prowadzenie konsultacji psychologicznych i terapii indywidualnej). Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji. Pracuję również w języku angielskim (konsultacje psychologiczne).

Zapraszam osoby dorosłe na konsultacje psychologiczne i psychoterapię indywidualną, które:

 • doświadczają kryzysu w różnych obszarach w życiu;
 • mają powtarzające się trudności w relacjach interpersonalnych (np. konflikty, izolowanie się);
 • doświadczają stanu niepokoju wewnętrznego i poczucie nieradzenia sobie z codziennością;
 • obserwują u siebie przez dłuższy okres stan zniechęcenia, niezadowolenia oraz smutku;
 • mają trudność w budowaniu trwałych, satysfakcjonujących dla siebie relacji;
 • mają poczucie niewykorzystywania swoich możliwości;
 • zauważają u siebie objawy wypalenia zawodowego;
 • potrzebują wsparcia emocjonalnego;
 • żyją z diagnozą przewlekłej choroby i doświadczają obaw w związku z tym;
 • doświadczają poczucia utraty kontroli nad używaniem środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze, leki) lub/i nad zachowaniami (np. seksualnymi, używaniem komputera, hazardem, itp.);
 • są w relacji z osobą uzależnioną obecnie lub w przeszłości i przeżywają trudności w związku z tą sytuacją.

W celu ustalenia terminu spotkania proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: +48 697441603 oraz przez adres email: zelezna.magdalena@gmail.com

mgr Hanna Dernoncourt

psycholog, psychoterapeuta systemowy w trakcie procesu certyfikacji

Jestem psychologiem. Studiowałam na Uniwersytecie Wrocławskim i w Cardiff na University of Wales Institute. Psychoterapii uczyłam się (i uczę nadal) w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, gdzie ukończyłam podstawowy i zaawansowany kurs terapii systemowej. Towarzystwo Terapii Systemowej jest atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Od 2012 r. jestem zawodowo związana z zespołem terapii rodzin w Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed” we Wrocławiu. Pracuję również z dziećmi i ich rodzicami w poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie zajmuję się diagnozą możliwości poznawczych dzieci, rozumieniem ich sfery emocjonalnej. Wspieram rodziców, by w trudnym procesie jakim jest wychowywanie  i towarzyszenie dzieciom w rozwoju, potrafili korzystać ze swoich zasobów i mogli czerpać z tego satysfakcję.

W gabinecie prywatnym prowadzę terapię rodzinną oraz indywidualną. Spotykam się z dziećmi i ich rodzicami oraz osobami dorosłymi, które znajdują się w kryzysie i chcą skorzystać z pomocy psychologa, psychoterapeuty. Pracuję również z osobami ze zdiagnozowanym zespołem stresu pourazowego. Psychoterapię prowadzę w nurcie systemowym. Jestem członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję stałej superwizji. Pracuję w języku polskim, angielskim i francuskim. Jestem mamą chłopca i dziewczynki.

Dni i godziny przyjęć ustalane są indywidualnie.

Rejestracja telefoniczna odbywa się pod numerem +48 601-997-534 lub poprzez e-mail: hanna.dernoncourt@hotmail.com

dr n.med. Małgorzata Bieszczad

specjalista w dziedzinie neurologii i psychiatrii

Jestem lekarzem z prawie 40-letnim doświadczeniem, specjalistą z dziedziny neurologii i psychiatrii osób dorosłych.

W latach 1981- 2000 byłam pracownikiem naukowym w Klinice Neurologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, pracując jednocześnie jako neurolog w Specjalistycznym Szpitalu im. Marciniaka we Wrocławiu. Mam tytuł doktora nauk medycznych. Jestem autorką publikacji naukowych.

W okresie 2000 – 2018 r. pracowałam w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu na oddziałach psychiatrycznych, sądowych oraz jako konsultujący neurolog.

Przez wiele lat pracowałam też w poradniach neurologicznych oraz jako biegły sądowy.

Mam głębokie przekonanie do całościowego patrzenia na problemy zdrowotne pacjenta, z uwzględnieniem aspektów somatycznych, neuropsychiatrycznych i psychologicznych. Łączenie neurologii i psychiatrii pozwala na leczenie osób, u których niezbędne jest korzystanie z wiedzy z obu tych dziedzin, na przykład

 • leczenie chorób wieku podeszłego cierpiących na zaburzenia neuropsychiatryczne, takie jak choroba Alzheimera i inne zespoły zaburzeń pamięci;
 • problemy psychiczne towarzyszące chorobom neurologicznym (np. u osób po przebytym udarze, w chorobie Parkinsona, w padaczce, w stwardnieniu rozsianym);
 • złożone problemy neuropsychiatryczne, np. zespoły psychosomatyczne.

Zajmuję się również interpretacją zapisów EEG, mam certyfikat z zakresu potencjałów wywołanych.

Swoją wiedzę poszerzam śledząc literaturę naukową oraz uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach.

Pracuję też w języku angielskim.

Dni i godziny przyjęć ustalane są indywidualnie. Proszę o kontakt pod numerem telefonu +48 609 809 455 oraz poprzez email: bieszczad.malgorzata@gmail.com

mgr Monika Madetko

psycholog, psychoterapeuta systemowy w trakcie procesu certyfikacji

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Obiektem mojego zainteresowania zawodowego jest terapia systemowa w kontekście pracy indywidualnej oraz pracy z parami i rodzinami. W związku z tym, ukończyłam Kursy Podstawowy i Zaawansowany Terapii Systemowej organizowane przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu. Towarzystwo to jest atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Prowadzę terapię rodzin i par w Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed” przy ul. Białowieskiej we Wrocławiu. W Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących pracuję terapeutycznie z dziećmi i młodzieżą, prowadzę konsultacje oraz przeprowadzam diagnozę psychologiczną.
Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji. Jestem członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. 
Zapraszam na spotkania w formie konsultacji psychologicznych (indywidualnych, rodzinnych, również dla rodziców z problemami wychowawczymi), diagnozy psychologicznej, psychoterapii indywidualnej, par i rodzin. Pracuję także w języku angielskim oraz w języku migowym.

W chwili obecnej przyjmuję jedynie w ramach programu Terapii Rodzin przy Centrum Neuromed. Nie prowadzę prywatnej praktyki.

Na spotkania proszę umawiać się telefonicznie pod nr 693369444 lub kontaktować się poprzez e-mail: monika.r.nowak@gmail.com