Psycholog i neurolog we Wrocławiu

Synchronia: Psycholog, Psychoterapeuta, Psychiatra, Neurolog

Oferta

Konsultacja psychologiczna jest spotkaniem z psychologiem w celu omówienia trudności, z którymi zgłasza się klient. Psycholog zadaje pytania, starając się rozpoznać źródła problemu i ustalić z klientem kolejne działania. Konsultacja może dotyczyć różnych sfer życia m.in. osobistej, rodzinnej czy zawodowej oraz trudności wychowawczych.

Konsultacja psychiatryczna polega na:
Konsultacja neurologiczna obejmuje:
Psychoterapia – umożliwia zobaczenie siebie w nowy sposób i zmianę dotychczasowych schematów reagowania, będących źródłem doświadczanych trudności. Polega na cyklicznych (zazwyczaj cotygodniowych) spotkaniach. Ilość sesji terapeutycznych jest wspólną decyzją klienta i terapeuty. Terapeutę obowiązuje tajemnica zawodowa.

Psychoterapia indywidualna – to forma terapii oparta na bezpośrednim kontakcie terapeuty z klientem. Polega na szczerej i swobodnej rozmowie.

Psychoterapia par – to wspólne spotkania dwóch osób będących ze sobą w związku oraz terapeuty, które służą poprawie komunikacji, lepszemu poznaniu i próbie wzajemnego zrozumienia uczuć, przekonań czy motywów działania partnerów. Terapeuta towarzyszy parze w rozmowie, umożliwia spojrzenie na problem z innej perspektywy. W gabinecie Synchronia psychoterapia par prowadzona jest w nurcie systemowym.

Psychoterapia rodzin - zakłada użyteczność pracy z całym systemem jakim jest rodzina i obejmuje swoim oddziaływaniem wszystkich jej członków. Terapeuta poprzez pytania stara się dotrzeć do źródeł i przyczyn pojawiających się problemów. Spotkania zazwyczaj odbywają się z wszystkimi członkami rodziny. Czasami w trakcie terapii okazuje się, iż istnieje konieczność poprowadzenia części spotkań tylko z dzieckiem lub tylko z samymi rodzicami. Spotkania trwają 75 minut, a ich częstotliwość ustalana jest z terapeutą w trakcie pierwszego spotkania. Najczęściej spotkania odbywają się co 2 lub 3 tygodnie.

Diagnoza psychologiczna - przeprowadzana jest przez psychologa. Stanowi próbę wyjaśnienia czynników i mechanizmów psychologicznych wpływających na powstawanie i utrzymywanie się zgłaszanych problemów. Może dotyczyć całości funkcjonowania psychicznego danej osoby np. inteligencja i osobowość lub jednego z elementów funkcjonowania człowieka np. dominujące potrzeby, możliwości pamięci. Całość postępowania diagnostycznego zamyka się w kilku spotkaniach, podczas których psycholog zbiera wywiad, przeprowadza testy oraz omawia otrzymane wyniki. Diagnozę psychologiczną wykonuje neurolog lub psychiatra jako zalecenie. Do psychologa w celu zdiagnozowania danego obszaru funkcjonowania może zgłosić się każdy, kto odczuwa potrzebę lepszego zrozumienia i poznania siebie.