Psychoterapia – umożliwia zobaczenie siebie w nowy sposób i zmianę dotychczasowych schematów reagowania, będących źródłem doświadczanych trudności. Polega na cyklicznych (zazwyczaj cotygodniowych) spotkaniach. Ilość sesji terapeutycznych jest wspólną decyzją klienta i terapeuty. Terapeutę obowiązuje tajemnica zawodowa.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna – to forma terapii oparta na bezpośrednim kontakcie terapeuty z klientem. Polega na szczerej i swobodnej rozmowie.

Psychoterapia par

Psychoterapia par – to wspólne spotkania dwóch osób będących ze sobą w związku oraz terapeuty, które służą poprawie komunikacji, lepszemu poznaniu i próbie wzajemnego zrozumienia uczuć, przekonań czy motywów działania partnerów. Terapeuta towarzyszy parze w rozmowie, umożliwia spojrzenie na problem z innej perspektywy. W gabinecie Synchronia psychoterapia par prowadzona jest w nurcie systemowym.

Psychoterapia rodzin

Psychoterapia rodzin – zakłada użyteczność pracy z całym systemem jakim jest rodzina i obejmuje swoim oddziaływaniem wszystkich jej członków. Terapeuta poprzez pytania stara się dotrzeć do źródeł i przyczyn pojawiających się problemów. Spotkania zazwyczaj odbywają się z wszystkimi członkami rodziny. Czasami w trakcie terapii okazuje się, iż istnieje konieczność poprowadzenia części spotkań tylko z dzieckiem lub tylko z samymi rodzicami. Spotkania trwają 75 minut, a ich częstotliwość ustalana jest z terapeutą w trakcie pierwszego spotkania. Najczęściej spotkania odbywają się co 2 lub 3 tygodnie.