Terapia uzależnień – opiera się na różnego rodzaju oddziaływaniach terapeutycznych mających na celu złagodzenia skutków nałogu i tym samym poprawie stanu zdrowia w sferze psychicznej, fizycznej i społecznej. Długość trwania terapii jest ustalana indywidualnie.

Program Ograniczonego Picia – krótkoterminowe oddziaływanie terapeutyczne, którego celem jest zmiana wzorca używania alkoholu na bezpieczniejszy.