Psycholog i neurolog we Wrocławiu

Synchronia: Psycholog, Psychoterapeuta, Psychiatra, Neurolog

Nasz Zespół

mgr Monika Madetko – psycholog, psychoterapeuta systemowy w trakcie procesu certyfikacji
Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Obiektem mojego zainteresowania zawodowego jest terapia systemowa w kontekście pracy indywidualnej oraz pracy z parami i rodzinami. W związku z tym, ukończyłam Kursy Podstawowy i Zaawansowany Terapii Systemowej organizowane przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu. Towarzystwo to jest atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Prowadzę terapię rodzin i par w Centrum Neuropsychiatrii "Neuromed" przy ul. Białowieskiej we Wrocławiu. W Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących pracuję terapeutycznie z dziećmi i młodzieżą, prowadzę konsultacje oraz przeprowadzam diagnozę psychologiczną.
Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji. Jestem członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. 
Zapraszam na spotkania w formie konsultacji psychologicznych (indywidualnych, rodzinnych, również dla rodziców z problemami wychowawczymi), diagnozy psychologicznej, psychoterapii indywidualnej, par i rodzin. Pracuję także w języku angielskim oraz w języku migowym.

Na spotkania proszę umawiać się telefonicznie pod nr 693369444 lub kontaktować się poprzez e-mail: monika.r.nowak@gmail.com.
mgr Magdalena Żeleźna – psycholog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji
Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyłam czteroletnie Studium Psychoterapii Integracyjnej w nurcie humanistycznym, łączącym elementy metod: Gestalt, psychodynamicznej i systemowej oraz Studium Psychologicznego Treningu Grupowego i Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych. Prowadziłam konsultacje psychologiczne dla ofiar oraz sprawców przemocy w rodzinie. Na co dzień pracuję jako psycholog, specjalista terapii uzależnień w Ośrodku Terapii Uzależnień dla dorosłych, prowadząc terapię grupową, indywidualną oraz zajęcia psychoedukacyjne. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Zapraszam osoby dorosłe na psychoterapię indywidualną i konsultacje psychologiczne. Pracuję również w języku angielskim.

W celu ustalenia terminu spotkania proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 697441603 oraz przez adres email: magdalena.zelezna@yahoo.co.uk.
mgr Hanna Dernoncourt – psycholog, psychoterapeuta systemowy w trakcie procesu certyfikacji
Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyłam Kursy Podstawowy i Zaawansowany Terapii Systemowej organizowane przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu. Towarzystwo to jest atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Od stycznia 2012 r. do marca 2014 r. odbywałam staż psychoterapeutyczny w zespole terapii rodzin w Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed” we Wrocławiu. Pracuję w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz gabinecie prywatnym. Zajmuję się diagnozą możliwości poznawczych, sfery emocjonalnej oraz przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci. Prowadzę terapię rodzinną, par oraz indywidualną. Pracuję również z osobami z zdiagnozowanym zespołem stresu pourazowego. Psychoterapię prowadzę w nurcie systemowym. Jestem członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję stałej superwizji. Pracuję w języku polskim, angielskim i francuskim.

Dni i godziny przyjęć ustalane są indywidualnie. Rejestracja telefoniczna odbywa się pod numerem +48 601-997-534 lub poprzez e-mail: hanna.dernoncourt@hotmail.com
dr n.med. Małgorzata Bieszczad – specjalista w dziedzinie neurologii i psychiatrii
Jestem lekarzem z ponad 30-letnim doświadczeniem klinicznym w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego. Jestem specjalistą neurologiem z tytułem doktora nauk medycznych. Od 2009 r. mam tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii. W latach 1981–2000 r. byłam pracownikiem naukowym w Klinice Neurologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, pracujac jednocześnie jako neurolog w Specjalistycznym Szpitalu im. Marciniaka we Wrocławiu. Obecnie pracuję w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu, na oddziałach psychiatrycznych, sądowych oraz jako konsultujący neurolog. Swoją wiedzę poszerzam, śledząc literaturę naukową oraz uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach. Jestem autorką i współautorką prac naukowych oraz publikacji w czasopismach medycznych. Zajmuję się leczeniem zaburzeń neurologicznych i psychicznych osób dorosłych. Doświadczenie zawodowe w zakresie tych dwóch dziedzin sprawia, że szczególnie specjalizuję się w leczeniu współwystępujących schorzeń somatycznych i psychicznych:
  • leczenie chorób wieku podeszłego, zwłaszcza u osób cierpiących na zaburzenia neurologiczne i psychiczne, takie jak choroba Alzheimera i inne zespoły zaburzeń pamięci;
  • problemy psychiczne towarzyszące schorzeniom neurologicznym (np. u osób po przebytym udarze, w chorobie Parkinsona, w padaczce, w stwardnieniu rozsianym);
  • diagnostyka różnicowa i leczenie złożonych problemów neurologiczno-psychiatrycznych, np. psychosomatycznych.
Zajmuję się również interpretacją zapisów EEG. Posiadam certyfikat z zakresu potencjałów wywołanych. Pracuję również w języku angielskim.

Wizyty domowe:
po wcześniejszym umówieniu przez telefon
(w ramach Wrocławia i najbliższych okolic).

Kontakt:
Rejestracja pod numerem: +48 609 809 455.
Miejsce konsultacji po uzgodnieniu telefonicznym.